Wycieczka klas IV-VIII

6 czerwca odbyła się wycieczka szkolna do miejscowości Gierłoż, słynącej z kompleksu bunkrów z drugiej wojny światowej. Na miejscu mogliśmy poszerzyć znajomość wiedzy historycznej z tamtych czasów. Dodatkowo udało się nieco więcej dowiedzieć o Zakonie Krzyżackim, który był w posiadaniu tych ziem kilka wieków temu. Oprócz zwiedzania można było również postrzelać z replik broni oraz łuku. Po takiej praktycznej lekcji historii, wiedza zdobyta na lekcjach powinna znacząco się utrwalić 🙂