Wybory do samorządu

Decyzją uczniów, po przeprowadzonych wyborach, tegorocznymi przedstawicielami do samorządu uczniowskiego zostali:

Przewodniczący: Franek – klasa VIII

Zastępca: Zuzia – klasa V

Skarbnik: Jakub – klasa VII