O szkole

Jesteśmy szkołą niepubliczną, działającą na prawach szkoły publicznej. Działalność rozpoczęliśmy 1 września 2012 r.

Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Lutrach.

Jesteśmy ośmioklasową szkołą podstawową. Realizujemy podstawę programową obowiązującą wszystkie szkoły publiczne. Na prośbę rodziców organizujemy zajęcia podtrzymujące tożsamość narodową (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Organizujemy także zajęcia pozalekcyjne, które pozwalają uczniom rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności.

Zapewniamy dzieciom komfortowe warunki nauki w bardzo dobrze wyposażonych salach oraz wysoko wykwalifikowaną i bardzo zaangażowaną kadrę pedagogiczną.