„SPRZĄTANIE ŚWIATA”

Głównym celem akcji „ Sprzątanie świata ‘’ było

 rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i

odpowiedzialności  za środowisko naturalne. Idea

rozumiana jest jako łańcuch działań, którego

początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna

zbiórka i kończący ją recykling. To także zachęta do

działań na rzecz środowiska.

  27 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Lutrach,zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej„ Sprzątanie świata ‘’. Akcję rozpoczęła pani Marta Rawa pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Wszystkie klasy miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano. Dzięki dobrej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko                         i sprawnie. Zebrane śmieci to głównie : papier, plastik, szkło i puszki aluminiowe.                                                        Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci.