Sprzątanie świata

Nasi uczniowie tradycyjnie wzięli udział w akcji sprzątania świata, która w tym roku brzmiała „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Uczniowie klas I-VIII wysprzątali okoliczny teren, segregując śmieci do odpowiednich worków. Oby za rok było jeszcze mniej pracy!