Rozkład jazdy busika

Dowozy i odwozy w I półroczu roku szkolnego 2023/2024

Wyjazd z miejscowości:

  Miejscowość Uwagi
1 Kabiny – 6:25, Wójtowo- 6:40 Uczniów przyprowadza do bramy p. konwojentka ; wszyscy Ida do głównego budynku.
2 Wysoka Dąbrowa-6:55 Uczniów odbiera nauczyciel świetlicy. p. Anna K.
3 Wągsty – 7:12, Lądek- 7:18, Troszkowo- 7:25 Odbiera przy schodach p. Mariola
4 Tejstymy- 7:45, Górkowo-7:47, Kikity-7:50, Lena i Arek- 7:55 Uczniów odbiera nauczyciel dyżurny

Po lekcjach- wyjazd ze szkoły:

  Miejscowość Uwagi
1 Wysoka Dąbrowa- 14:11 Uczniów zbiera p.  konwojentka
2 Kikity, Tejstymy, Górkowo- 14:30   Odprowadza n-l świetlicy (do schodów)
3 Wągsty, Lądek, Kabiny- 14:50 Odprowadza n-l świetlicy (do schodów)