REKRUTACJA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W LUTRACH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Od 1 kwietnia 2024roku rozpoczynamy rekrutację do Niepublicznego Przedszkola w Lutrach.

Wnioski o przyjęcie do Przedszkola włącznie z oświadczeniem RODO  można pobrać ze strony internetowej Szkoły lub w sekretariacie Szkoły.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 kwietnia 2024r. ( w sekretariacie szkoły)