Rada rodziców na lata 2021/22, 2022/23, 2023/24

Informujemy, że 30 września 2021 r. wybrana została nowa Rada Rodziców w składzie:

  1. P. Ewa Mackiewicz- przewodnicząca
  2. P. Ewelina Mielczarska – z-ca
  3. P. Irena Ullrich- skarbnik

Życzymy dobrej pracy i udanej współpracy. Jednocześnie w imieniu swoim i całej społeczności szkolnej składam najserdeczniejsze podziękowania ustępującej Radzie Rodziców. Szczególne podziękowania za ogromne zaangażowanie i włożone serce w pracę na rzecz naszej Szkoły składam p. Dorocie Mielczarek .

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lutrach- Elżbieta Michalak