„Pomoc dla Ukrainy”- podziękowania

Szanowni Państwo, kochani uczniowie.

Z ogromnym wzruszeniem i dumą jednocześnie dziękuję wszystkim za tak wielkie zaangażowanie, za chęć niesienia pomocy ludziom, którzy znaleźli się w tragicznej sytuacji okrutnej wojny. Wszystko, czym zechcieliście się Państwo podzielić z potrzebującymi poprzez Caritas Polska trafi na Ukrainę.

Bardzo dziękuję również Samorządowi Uczniowskiemu za wykazanie inicjatywy, za pomoc w zbiórce, pakowaniu zgromadzonego asortymentu , przygotowaniu do przekazania do Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie.

                                                                       

Dyrektor Niepublicznej Szkoły i Niepublicznego Przedszkola w Lutrach