OBCHODY ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE I PRZEDSZKOLU W LUTRACH

Dnia 28 kwietnia 2023r. obchodziliśmy 232 rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej w świecie Konstytucji. W szkole mieliśmy okazję uczestniczyć w przepięknej uroczystości przygotowanej przez uczniów klasy ósmej – pod kierunkiem Pana Mirosława Michalaka. Podniosły program słowno – muzyczny należycie oddał wagę tego historycznego wydarzenia i jego znaczenia dla dziejów naszego kraju.

Cała szkoła i przedszkole – wszyscy uczniowie i pracownicy podkreślili ten dzień swoim uroczystym, galowym  strojem. Nasze przedszkolaki przeszły w biało-czerwonym pochodzie przez Lutry, przypominając mieszkańcom o tym ważnym wydarzeniu.