Marta Rawa

Nauczyciel mianowany

Nauczane przedmioty:

  • wychowawstwo w kl. VI,
  • przyroda
  • biologia
  • geografia
  • chemia
  • wychowanie do życia w rodzinie
  • zajęcia ekologiczne
  • świetlica