Marek Cybulski

Nauczyciel dyplomowany

Nauczane przedmioty:

  • język mniejszości narodowej – język niemiecki
  • wychowawstwo klasa IV
  • świetlica