Maciej Potasznik

Nauczyciel kontraktowy

Nauczane przedmioty:

  • wychowawstwo w kl. V;
  • w-f
  • informatyka
  • zajęcia sportowe
  • zajęcia szachowe