Festyn w Rukławkach

10 czerwca 2022 (piątek) uczniowie klas IV – V wzięli udział w festynie edukacyjno – prewencyjnym „Bezpieczne Wakacje 2022”. Głównym celem akcji, która odbyła się na plaży Słoneczny Brzeg w Rukławkach, było propagowanie bezpiecznych zachowań w takcie wakacyjnego wypoczynku. W czasie festynu dzieci mogły zobaczyć jak wygląda akcja ratunkowa na wodzie i pierwsza pomoc medyczna. Uczniowie wzięli udział w konkursach, grach i zabawach, których celem było wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności w zakresie unikania zachowań ryzykownych i sprawnego informowania służb o zagrożeniach. Pracownicy Lasów Państwowych uczulali na zagrożenia mogące występować w lasach oraz promowali zachowania proekologiczne. Na uczestników festynu czekał słodki poczęstunek.