Egzamin ósmoklasisty 2024

Szanowni Państwo,

Niektórzy z Państwa z pewnością zastanawiają się nad wyborem szkoły ponadpodstawowej, jakiego pod koniec klasy VIII będą musiały dokonać Państwa dzieci. Przedstawiamy informacje o egzaminie, o tym jak uczeń powinien się do niego przygotować oraz jak wesprzeć dziecko w tym trudnym, stresującym i niezwykle ważnym dla niego czasie. Poniżej przedstawiony został harmonogram egzaminu:

Harmonogram przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w 2024 r.

W terminie głównym:

Język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) godz. 9:00

Matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) godz. 9:00

Język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) godz. 9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca 2024 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 3 lipca 2024 r

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 3 lipca 2024 r.

Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2024/2025 rusza od 13 maja 2024 r.

JAK  POMÓC DZIECKU WYBRAĆ ZAWÓD ORAZ SZKOŁĘ PONADPODSTAWOWĄ ?

CO WARTO WIEDZIEĆ O ZAWODACH ?

Poszukiwanie wiadomości o zawodach jest bardzo ważnym krokiem w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

JAKICH INFORMACJI SZUKAĆ ? NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ ?

– jakie czynności zawodowe wykonuje osoba w danym zawodzie,

– jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych określonym zawodem,

– w jakich warunkach wykonuje się pracę w danym zawodzie,

– jakie są przeciwwskazania do pracy w danym zawodzie (kto nie powinien wykonywać tego zawodu głównie ze względu na stan zdrowia),

– jakie trzeba mieć wykształcenie, by zdobyć kwalifikacje zawodowe,

– jakie są możliwości doskonalenia zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji w zawodzie,

– jakie są szanse na znalezienie pracy,

Jeśli nastolatek wybierze zawód na podstawie wiedzy o sobie i swoich możliwościach, funkcjonujących zawodach oraz rynku pracy, istnieje duża szansa na to, że wybrany zawód okaże się jego pasją. Rozmowy o zawodach można zacząć od rozmów z rodziną i znajomymi albo od poszukania informacji w różnych publikacjach czy internecie.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O ZAWODACH

informatory i przewodniki po zawodach, np.:  Przewodnik po zawodach  wydany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,  Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego  wydany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, informator  INFOdoradca+.                                                                                                               – informacje o zawodach spotykanych na rynku pracy znajdziemy m. in. w  Klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej na potrzeby rynku pracy przez Ministerstwo Pracy                                                                                                           
– informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy – znajdziemy na stronach internetowych wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

SPOSOBY ZBIERANIA INFORMACJI O ZAWODACH

– zaproponować dzieciom sięgnięcie do czasopism młodzieżowych, w których można znaleźć informacje o zawodach i ich opisy,

– odwiedzać strony internetowe szkół ponadpodstawowych,

– zachęcić dzieci, by rozmawiały z rodziną, znajomymi o zawodach, które oni wykonują,

– uczestniczyć z dziećmi w dniach otwartych szkół, akcjach promocyjnych szkół ponadpodstawowych,

– wykorzystywać tzw. „pocztę pantoflową”.

CZTERY FILARY TRAFNEGO WYBORU SZKOŁY

1. Wiedza o sobie – poznaje siebie.

2. Wiedza o zawodach – poznaje zawody.

3. Poznaje szkoły ponadpodstawowe.

4. Poznaje zasady rekrutacji.

Zachęcam również uczniów do lektury strony Internetowej „Centrum doradztwa zawodowego dla młodzieży” https://www.cdzdm.pl/ na której znajdują się informację o zawodach, szkołach ponadpodstawowych, zasadach rekrutacji, a także o tym jak najlepiej wybrać zawód dla siebie.

                                                                                         Życzę przyjemnej lektury.

                                                                           Dyrektor Szkoły – Beata Siemińska