Anna Kopańska

Nauczyciel mianowany

Nuczane przedmioty:

  • wychowawstwo w kl. III
  • edukacja wczesnoszkolna
  • muzyka
  • świetlica