Agnieszka Witka

Nauczyciel mianowany

Nauczane przedmioty:

  • wychowawstwo w kl. VII,
  • matematyka
  • fizyka
  • technika
  • edukacja dla bezpieczeństwa
  • dodatkowe zajęcia z matematyki
  • biblioteka.